Please enable JS

BUFORY, ZBIORNIKI AKUMULACYJNE

Zbiorniki akumulacyjne do kotłów c.o.

Zbiorniki buforowe inaczej zwane zasobnikami ciepła, zbiornikami akumulacyjnymi czy też potocznie buforami są przystosowane do magazynowania wyłącznie płynów obojętnych neutralnych, tj. uzdatnionej i zdemineralizowanej wody kotłowej. Mogą współpracować z różnymi źródłami ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania jak: kotły na paliwo stałe, kominki z płaszczem wodnym, pompy ciepła, systemy solarne itp. - wyłącznie jako akumulatory ciepła.
Zadaniem zbiorników akumulacyjnych jest magazynowanie okresowego nadmiaru energii, w sytuacji zmiennego zapotrzebowania na ciepło dla potrzeb grzewczych. Zastosowanie zbiornika powoduje pełne wykorzystanie ciepła powstającego w procesie spalania i zmniejszenie zużycia paliwa w porównaniu z układem bez zbiornika.
Wytworzona w kotle energia cieplna jest przekazana za pośrednictwem czynnika grzewczego do izolowanego zbiornika akumulacyjnego. Może ona zostać wykorzystana w późniejszym okresie w miarę wzrostu zapotrzebowania na ciepło na cele instalacji ogrzewczej. Dzięki zastosowaniu buforów ciepła zmagazynowana w zbiorniku energia jeszcze przez kilka godzin może być pobierana przez instalację grzewczą.

Podstawowe dane techniczne buforów PELLPAL V

- typ zbiorników: PELLPAL V
- zakres pojemności: od 60 do 840 litrów
- maksymalna temperatura wody: 100 OC
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 3 bary
- ciśnienie próby: 5 bar
- medium robocze: woda


Parametry techniczne zbiorników akumulacyjnych PELLPAL V 60-140

Opis elementów zbiorników akumulacyjnych 60-140 litrów:

1 - płaszcz zbiornika, 2 - dennica, 3 - elementy montażowe (zawiesia), 4 - izolacja termiczna, 5 - króciec zasilania (1 szt.), 6 - króciec powrotu (1 szt.), 7 - króciec spustowy (1 szt.), 8 - króciec odpowietrzenia (1 szt.), 9 - króciec pomiarowy do sterownika (1 szt.)


Parametry techniczne zbiorników akumulacyjnych PELLPAL V 200-800

Opis elementów zbiorników akumulacyjnych PELLPAL V 200-800:

1 - płaszcz zbiornika, 2 - dennica, 3 - noga, 4 - izolacja termiczna, 5 - króćce zasilania (3 szt.), 6 - króćce powrotu (3 szt.), 7 - króciec spustowy (1 szt.), 8 - króćce pomiarowe do sterownika (2 szt.), 9 - króciec odpowietrzenia (1 szt.), 10 - króćce grzałek (2 szt.), 11 - króćce pomiarowe termometrów analogowych (2 szt.)

Budowa zbiornika akumulacyjnego PELLPAL V

Zbiornik akumulacyjny jest urządzeniem wykonanym z blachy w wersji spawanej. Konstrukcja zbiornika posiada cylindryczny kształt w pozycji pionowej ustawiony na podporach (nogach) ze śrubami regulacyjnymi dla zbiorników PELLPAL V 200-800, które umożliwiają wypoziomowanie i ustawienie w pionie. Zbiorniki PELLPAL V 60-140 przeznaczone są do montażu w wersji wiszącej pionowej i posiadają przygotowane elementy montażowe, konstrukcyjne. Część walcowa (płaszcz) zamknięta jest obustronnie dnami płaskimi usztywnionymi przegięciami i żebrami wzmacniającymi.
Zbiornik posiada zespół króćców przyłączeniowych: króćce zasilania i powrotu po stronie kotła i instalacji grzewczej oraz spustowy, pomiarowe oraz dodatkowy - uniwersalny (jako opcja). Schemat budowy zbiornika przedstawiono powyżej.

Izolacja zbiornika akumulacyjnego PELLPAL V

Zbiorniki są izolowane termicznie na całej powierzchni. Materiał izolacji został tak dobrany, aby straty ciepła były minimalne (temperatura izolowanej powierzchni zbiornika ok. 30 °C) przy minimalnej grubości warstwy izolacji. Maty izolacyjne mogą być obudowane blachą lub zabezpieczone specjalną osłoną z worka z tworzywa sztucznego. Na czas transportu do miejsca montażu (kotłownia, piwnica) izolacja i osłona izolacji może być zdemontowana i założona po montażu zbiornika. Należy zwrócić uwagę aby w czasie demontażu i ponownym montażu izolacji i osłony nie uszkodzić.

Kody EAN zbiorników akumulacyjnych PELLPAL V:

- zbiornik PELLPAL V 60 - EAN: 5902429315336
- zbiornik PELLPAL V 80 - EAN: 5902429315343
- zbiornik PELLPAL V 100 - EAN: 5902429315350
- zbiornik PELLPAL V 120 - EAN: 5902429315367
- zbiornik PELLPAL V 140 - EAN: 5902429315374
- zbiornik PELLPAL V 200 - EAN: 5902429315381
- zbiornik PELLPAL V 300 - EAN: 5902429315398
- zbiornik PELLPAL V 400 - EAN: 5902429315404
- zbiornik PELLPAL V 600 - EAN: 5902429315411
- zbiornik PELLPAL V 700 - EAN: 5902429315428
- zbiornik PELLPAL V 800 - EAN: 5902429315435

Sugerowane ceny detaliczne zbiorników akumulacyjnych PELLPAL V:

- zbiornik PELLPAL V 60 - pojemność 60 l: 1.500 zł brutto
- zbiornik PELLPAL V 80 - pojemność 80 l: 1.600 zł brutto
- zbiornik PELLPAL V 100 - pojemność 100 l: 1.750 zł brutto
- zbiornik PELLPAL V 120 - pojemność 120 l: 1.900 zł brutto
- zbiornik PELLPAL V 140 - pojemność 140 l: 2.000 zł brutto
- zbiornik PELLPAL V 200 - pojemność 200 l: 2.500 zł brutto
- zbiornik PELLPAL V 300 - pojemność 300 l: 3.000 zł brutto
- zbiornik PELLPAL V 400 - pojemność 420 l: 3.400 zł brutto
- zbiornik PELLPAL V 600 - pojemność 560 l: 4.100 zł brutto
- zbiornik PELLPAL V 700 - pojemność 672 l: 4.450 zł brutto
- zbiornik PELLPAL V 800 - pojemność 840 l: 4.900 zł brutto

ADRES

63-300 PLESZEW, UL. SIENKIEWICZA 45 A

ZADZWOŃ DO NAS

+48 62 742 06 06