Czym jest program Czyste Powietrze?

Od lat na całym świecie toczy się debata o odejściu od wykorzystywania paliw kopalnianych i przejściu na ekologiczne metody pozyskiwania energii. Zagrożenie spowodowane coraz bardziej pogarszającą się jakością powietrza, efektem cieplarnianym oraz globalnym ociepleniem jest realne i coraz bardziej odczuwalne w naszym życiu. Przyczynia się do tego między innymi palenie w naszych domowych kotłach paliwami złej jakości, emitującymi olbrzymie ilości trujących związków do atmosfery. Cierpi na tym nie tylko klimat, ale także my i nasze dzieci. W coraz większej ilości miast w okresie grzewczym przekraczany jest znacząco poziom zanieczyszczeń, a stałym problemem jest smog. Temat jest bardzo rozległy i globalny, ale warto spojrzeć na sprawę z punktu widzenia jednostki i najbliższego otoczenia.

Razem dbajmy o środowisko naturalne

Wszystkie wielkie rzeczy zaczynają się od małych kroków. Jednym z takich kroków i przedsięwzięć, które każdy z nas może wprowadzić w życie to wymiana kotła na ekologiczny. W wielu miastach został już wdrożony nakaz zmiany starych, nieekologicznych pieców oraz zakaz palenia miałem i paliwami gorszej jakości. Wymiana taka może wiązać się z dużym wydatkiem, na który nie każdy może sobie pozwolić. Ma nam w tym pomóc program Czyste Powietrze. Ma on na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. W ramach programu każdy z nas może otrzymać odpowiednie dofinansowanie na wymianę źródła ciepła w swoim domu. Program jest ogólnodostępny i wystarczy przede wszystkim nasza chęć naprawy naszego najbliższego otoczenia i środowiska naturalnego, które nas otacza. Naszym obowiązkiem jest dbanie o klimat, a tym samym o nasze i naszych dzieci zdrowie. Wystarczy złożyć wniosek w odpowiedniej dla nas placówce, aby otrzymać dofinansowanie pozwalające na wymianę starego kotła na nowy, ekologiczny i przyjazny środowisku. Program Czyste Powietrze, na który przeznaczono ponad 100 mld zł, będzie trwał do 2029 roku. W tym czasie, na dopłaty do wymiany przestarzałych kotłów, ocieplenia domów oraz montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych liczyć może około 3 mln gospodarstw domowych. Mogą to być właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych domów lub wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych. Nie ma jednak możliwości finansowania inwestycji w domach, w których trwa jeszcze budowa, dofinansowanie do ekologicznych pomp ciepła, w nowych budynkach można uzyskać w ramach nowego programu Moje Ciepło. Program Czyste Powietrze zakłada nie tylko wymianę źródeł ciepła, ale także termomodernizację budynków na przykład przez ocieplenie czy wymianę okien. Ogólnie mówiąc poprawę szczelności budynku, co za tym idzie zmniejszenie start cieplnych i efektywniejsze wykorzystywanie pozyskanej energii cieplnej. W ostatnim czasie powiększono opcje dofinansowania na pompy ciepła i fotowoltaikę. Dzięki programowi poprawi się nasz komfort życia, jakość powietrza oraz w konsekwencji nasze zdrowie. Program zakłada wiele możliwości finansowania remontu.

Sfinansuj zakup kotła z programem Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze nie jest jedynym programem wspierającym poprawę jakości powietrza i nie wyklucza korzystania z innych źródeł dofinansowań. Dotacja ta przysługuje gospodarstwom najbardziej potrzebującym wsparcia i może wynieść 90 lub nawet 100 proc. inwestycji. Gminy, które wezmą udział w programie mogą uzyskać pieniądze z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który finansuje 70 proc. kosztów wymiany przestarzałych kotłów oraz ocieplenia domów. Cały czas mamy możliwość łączenia dotacji z programu Czyste Powietrze z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Z ulgi termomodernizacyjnej po raz pierwszy można było skorzystać podczas rozliczania formularza PIT za 2019 rok. Od dochodu w PIT odliczyć można do 53.000 zł wydatków związanych z termomodernizacją budynku.

Wniosek na dofinansowanie z programu składa się w bardzo prosty sposób. Wystarczy wejść na stronę gov.pl w dział Nieruchomości i Środowisko, a następnie wejść w opcję Skorzystaj z programu Czyste Powietrze. Konieczne jest dołączenie wszystkich niezbędnych dokumentów, których wykaz znajduje się na tej samej stronie. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku odpowiednią kwotę otrzymamy przelewem na konto bankowe. Wniosek można także złożyć osobiście w urzędzie lub w placówce bankowej.

Przyszłość jest ważna, pomyślmy o niej już dziś

Już teraz pomyśl o przyszłości swojej i swoich dzieci. To od nas zależy jak świat będzie wyglądać za paręnaście lat. To od nas zależy czy będziemy mogli spokojnie spacerować i oddychać świeżym, zdrowym powietrzem i cieszyć się zdrowiem przez wiele lat. Program Czyste Powietrze to inwestycja w przyszłość, nie tylko tą najbliższą, ale i tą bardzo odległą. Ziemie mamy tylko jedną i musimy o nią dbać. Jak będzie ona wyglądała zależy tylko od nas.