O projekcie PellPal

Firma DOMER® powstała w roku 1991, aby stać się partnerem pleszewskich firm produkujących kotły C.O. Współpraca z Zakładami Kotlarskimi wzbogaciła nasze kwalifikacje i doświadczenie a zarazem pozwoliła na poszerzenie działalności w zakresie kompleksowego zaopatrzenia producentów kotłów C.O.

Duże osiągnięcia zobowiązują nas do stawiania sobie jeszcze ambitniejszych celów. Brak dalszego rozwoju w obliczu silnej konkurencji na wszystkich naszych rynkach oznaczałby bowiem utratę pozycji, którą wypracowaliśmy od początku istnienia firmy. W interesie naszych klientów łączymy kompetencje w wielu dziedzinach i oferujemy kompletne rozwiązania z jednej ręki. Coraz więcej klientów wymaga rozwiązań zintegrowanych, nie chcą oni bowiem negocjować z wieloma dostawcami i zależy im na uniknięciu sporów dotyczących dopasowania jednostkowych świadczeń. Naszą siłą jest kompleksowość. W przypadku zainteresowania działalnością firmy Domer prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie naszej firmy.

Dlaczego nowe konstrukcje kotłów?

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje w Polsce dyrektywa Ecodesign.
Jest ona bardziej restrykcyjna niż poprzednio obowiązująca norma PN-EN 303-5:2012 (certyfikat 5 klasa), która określała normy tylko dla kotłów pracujących z mocą nominalną.

Ecodesign wymaga od nowoczesnego kotła, aby zapewnił wysoką sprawność działania oraz niski stopień emisji zanieczyszczeń podczas całego okresu użytkowania. W praktyce wymagania zawarte w dyrektywie Ecodesign są obligatoryjne dla wszystkich urządzeń grzewczych, sprzedawanych zarówno w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej.

Znaczek Ecodesign na kotle C.O., informuje nas o tym, że urządzenie spełnia sezonowe normy emisji zanieczyszczeń, także w sytuacji, gdy nie palimy z mocą nominalną. Sprawność energetyczna takiego kotła to ponad 90%, co pozwala na znaczne oszczędności paliwa. Dla porównania tradycyjne kotły zasypowe miały sprawność w granicach 60-80%.
Dodatkowo zastosowanie takiego kotła z certyfikatem Ecodesign pozwala zaoszczędzić do 25% energii.

Rola firmy DOMER®

Nowe wymagania związane z dyrektywą Ecodesign postawiły przedsiębiorstwom produkującym kotły wysokie wymagania, którym nierzadko trudno było sprostać.

DOMER® zauważył ten problem u swoich partnerów zanim zaczęła obowiązywać dyrektywa Ecodesing i wziął na siebie ciężar prac koordynacyjnych związanych z wdrożeniem nowych technologii spełniających najnowsze wymagania dla kotłów. Poligonem doświadczalnym były poprzednie lata, gdy DOMER® pomógł swoim partnerom produkującym kotły w badaniach kotłów spełniających normę PN-EN 303-5:2012. Kotły te uzyskiwały certyfikat 5 klasy. Były to głównie kotły do opalania eko-groszkiem.

Do współpracy nad projektem zaproszono producentów kotłów, palników, podajników, regulatorów temperatury oraz innych dostawców podzespołów do produkcji kotłów. Nad częścią projektową oraz merytoryczną czuwało wykwalifikowane biuro projektowe.

Na czym polegała współpraca?

Koordynacja projektu przez DOMER® polegała na zespoleniu całego łańcucha dostaw. Przypominało to strukturę firm zrzeszonych w strukturach Klastra, gdzie mówi się właśnie o takich powiązaniach firm, wyspecjalizowanych dostawcach, podmiotach świadczących usługi w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących oraz o wyznaczeniu poziomu równowagi pomiędzy współpracą a konkurencją. Klastry cechuje jednoczesne występowanie zjawiska konkurencji oraz kooperacji przedsiębiorstw w pewnych dziedzinach ich działalności. Pozwala to podmiotom Klastra na osiąganie efektów synegrii, wzmacnia również ich potencjał innowacyjny. Wspólny kierunek i skoncentrowanie na celu wszystkich uczestników projektu wyzwoliło w nich chęć dołożenia ze swojej strony najlepszych pomysłów oraz rozwiązaniach sprawdzonych indywidualnie w swoich firmach.

Co powstało w wyniku tej współpracy?

Tak nasilona współpraca między firmami wpłynęła na efektywność projektu, co przełożyło się na większą produktywność przedsiębiorstw. Osiągnięto wiele korzyści we wdrażaniu innowacji i modernizacji kotłów w porównaniu do stosowanych do tej pory rozwiązań. W wyniku tej współpracy stworzono urządzenia grzewcze o bardzo dobrych parametrach emisyjnych, które bez problemu spełniają obecne kryteria dyrektywy Ecodesign. Kotły zostały przebadane w akredytowanym instytucie, który wydał odpowiednie zaświadczenia potwierdzające osiągnięcie tych parametrów.

Co zyskali producenci kotłów?

Obok uwarunkowań zewnętrznych, jakimi było wprowadzenie nowych dyrektyw, bodźcem do współpracy przedsiębiorstw był również szereg uwarunkowań wewnętrznych, wśród których najczęściej występowało poczucie nieadekwatności zasobów lub cech konkurencyjności firmy na tle innych przedsiębiorstw tej branży. Szczególną barierą dla małych przedsiębiorstw, podczas wdrażania nowych technologii są kwestie finansowe. DOMER® wraz z partnerami biznesowymi wspólnie ponieśli te koszty, natomiast firmy kotlarskie wniosły w projekt Know-how i doświadczenie związane z produkcją kotłów. Zakłady produkujące kotły, uczestniczące w projekcie, uzyskały wgląd w zmieniającą się technologię, otrzymały gwarancję dostępności komponentów, maszyn, usług oraz wsparcie marketingowe. Jednoczesne konkurowanie i współpraca mogły zaistnieć, ponieważ wystąpiły one na różnych płaszczyznach. Efektem końcowym stała się maksymalizacja zysków poprzez dostęp do relatywnie tanich i wyspecjalizowanych czynników produkcji, minimalizacja kosztów logistycznych oraz skrócenie dystansu od surowca do wyrobu gotowego. Dla kontrastu - przedsiębiorstwa działające samodzielnie, stają przed wyższymi kosztami i większymi przeszkodami związanymi z logistyką produkcji, dostępnością technologii oraz komponentów do produkcji kotłów.

Jakie korzyści otrzymuje klient?

Poprzez wspólną wymianę informacji, dostrzeżono szybciej i lepiej nowe potrzeby nabywców kotłów. Korzystając z rozległej wiedzy rynkowej, technicznej oraz innych specjalistycznych informacji zgromadzonych w przedsiębiorstwach dostosowano produkt do potrzeb klientów. Przez to kotły są urządzeniami przyjaznymi użytkownikom. Klient otrzymuje produkt o bardzo wysokiej jakości, powtarzalny i znormalizowany.

Przez jakość rozumiemy również sumę wszystkich cech posiadanych przez nasze produkty:

 • ekologiczne i ekonomiczne urządzenie o wysokiej sprawności
 • ergonomiczną konstrukcję
 • efektywny i wysokowydajny palnik pelletowy
 • małe gabaryty urządzenia
 • łatwość obsługi
 • przyjazny interface sterowania
 • wysoką jakość blach, z których wykonany jest kocioł
 • najwyższą technologię cięcia elementów kotła za pomocą lasera
 • elementy kotła gięte na nowoczesnych prasach krawędziowych CNC
 • krótki termin realizacji zamówienia
 • szeroką sieć instalatorów
 • rozległą sieć sprzedaży
 • niezawodność
 • pomoc techniczną
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • zakup w firmach z długoletnią tradycją
 • kompetencje pracowników tych firm oraz ich wiedzę i doświadczenie
 • troskę o klienta
 • zrozumienie i znajomość problemów klientów